สมาชิกฝ่ายสังคม

Details
Category: สภาอภิบาล 2013-2016
Published on Thursday, 11 July 2013 20:02
Written by homeadmin
Hits: 1787

สมาชิกสภาอภิบาลฝ่ายสังคม

1

 

คุณสาธิต ศันสนยุทธ

หัวหน้าฝ่าย

2

 

คุณเชษฐ ชาวนาแก้ว

3

 

คุณอรพินทร์ แดงช่วง

4

 

คุณวิชาญ ทีปาจารย์

5

 

คุณสงวน สงวนวารินทร์

6

 

คุณบุญนิตย์ กล่ำศรี

7

 

คุณพิศิษฐ์ จิระภัทรศิลป

8

 

คุณนรเสฎฐ์ กิตติวินิชนันท์

9

 

คุณเสรินทร์ ตั้งสัจจธรรม

10

 

ผู้แทนจาก รพ. ซานคามิลโล

 11

 

ผู้แทนจากบ้านนาซาเร็ธ 

12

 

ผู้แทนจากบ้านอบรมคณะคามิลเลียน

 13

 

ผู้แทนจากบ้านเบธานี