สมาชิกฝ่ายกระแสเรียกและอบรมศึกษา

Details
Category: สภาอภิบาล 2013-2016
Published on Thursday, 11 July 2013 19:59
Written by homeadmin
Hits: 1748

สมาชิกสภาอภิบาลฝ่ายกระแสเรียกและอบรมศึกษา 

1

 

คุณพิเชษฐ์ รุจิรัตน์

หัวหน้าฝ่าย

2

 

คุณวิชุดา โลเรนซาโต

3

 

คุณชไมพร บุตรนาค

4

 

คุณอภิวันท์ เสนางค์นารถ

5

 

คุณวิจิตรา คิดรุ่งเรือง

6

 

คุณกัลยา สุนทรอภิวัฒน์

7

 

คุณอนันต์ชัย ทัฬหะกุลธร

8

 

คุณจันทร์เพ็ญ ดีเอี่ยม

9

 

คุณจีรวรรณ กล่ำศรี

10

 

คุณทรงศรี โสภณนาค

11

 

คุณภาวนา ลิ้มอำไพ

12 

 

คุณอภิญญา มหัคฆพงศ์