อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

วัดอุดร

ตู้ ปณ. 4 ปท.โพศรี

อ.เมือง อุดรธานี 41002

17.392126, 102.817589

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อพัฒนา อุปการ

วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล

วัดบ้านจิก

163/1 ถ.นเรศวร

อ.เมือง อุดรธานี 41002

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อจอห์น ทาบอร์

วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์

วัดบ้านผาสุก

467 หมู่ 10

อ.กุมภวาปี อุดรธานี 41110

17.204378, 103.475983

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวินเซนเต้ กูเตเรส

วัดพระวิสุทธิวงศ์

วัดโพนสูงใหญ่

ตู้ ปณ. 15

อ.บ้านดุง อุดรธานี 41190

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล

วัดบ้านศรีวัฒนา

ตู้ ปณ. 15

อ.บ้านดุง อุดรธานี 41190

17.686649, 103.316849

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเทเรซา

วัดบ้านปากดง

ตู้ ปณ. 15

อ.บ้านดุง อุดรธานี 41190

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยูดาห์

วัดบ้านดุง

ตู้ ปณ. 4

อ.บ้านดุง อุดรธานี 41190

17.692207, 103.260994

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งประเทศไทย

วัดบ้านทุ่งกว้าง

ตู้ ปณ. 4

อ.บ้านดุง อุดรธานี 41190

17.764956, 103.159782

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุรินทร์ อยู่สุข

วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา

วัดบ้านคำสีดา

ตู้ ปณ. 4

อ.บ้านดุง อุดรธานี 41190

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดบ้านถิ่น

ตู้ ปณ. 4

อ.เมือง หนองคาย 43000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญอันนา

วัดกุมภวาปี

467 หมู่ 10

อ.กุมภวาปี อุดรธานี 41110

17.109221, 103.017006

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระเมตตา

วัดนาเมืองไทย

ตู้ ปณ. 19

อ.ท่าบ่อ หนองคาย 43110

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดน้อยแม่พระอุปถัมภ์

วัดโรเรียนเซนต์เมรี่

ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง

อ.เมือง อุดรธานี 41000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดน้อยมารีย์พิทักษ์

วัดมารีย์พิทักษ์

438 ซ.พฤกษชาติ ถ.นิตโย ต.หนองบัว

อ.เมือง อุดรธานี 41000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์

วัดอารามกาปูชิน

ตู้ ปณ.15

อ.บ้านดุง อุดรธานี 41190

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระบิดามหาการุญ

วัดบ้านโนนสมบูรณ์

ตู้ ปณ. 15

อ.บ้านดุง อุดรธานี 41190

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญอัลฟอนโซ

วัดหนองคาย

ตู้ ปณ.4

อ.เมือง หนองคาย 43000

17.872566, 102.747803

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 09.00  น.

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระประตูสวรรค์

วัดดอนหมู

ตู้ ปณ. 4

อ.เมือง หนองคาย 43000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระศรีชุมพาบาล

วัดดอนหวาย

ตู้ ปณ. 4

อ.เมือง หนองคาย 43000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระลูกประคำ

วัดเวียงคุก

ตู้ ปณ.61

อ.เมือง หนองคาย 43000

17.800489, 102.674324

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อปฏิญญา สิริธารารัตน์ C.Ss.R.

วัดนักบุญโครเนลิอัส

วัดไผ่สีทอง

ตู้ ปณ.61

อ.เมือง หนองคาย 43000

17.777666, 102.685989

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ

วัดท่าบ่อ

ตู้ ปณ. 19

อ.ท่าบ่อ หนองคาย 43110

17.846279, 102.582596

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก

วัดศรีเชียงใหม่

ตู้ ปณ.19

อ.ท่าบ่อ หนองคาย 43110

17.958981, 102.577545

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวราศักดิ์ บูรณะพล C.Ss.R.

วัดนักบุญอักแนส

วัดบ้านห้วยเซือมใต้

ตู้ ปณ. 4

อ.บึงกาฬ บึงกาฬ 38000

18.288206, 103.841354

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อกำจัด เสาะก่าน

วัดนักบุญมัทธิว

วัดบ้านกลาง

ตู้ ปณ.4

อ.บึงกาฬ บึงกาฬ 38000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญฟรังซิส ซาเวียร์

วัดปากคาด

ตู้ ปณ.10 ปณจ.ปากคาด

อ.ปากคาด หนองคาย 43190

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญโยเซฟกรรมกร

วัดบ้านชัยพร

ตู้ ปณ.4

อ.บึงกาฬ บึงกาฬ 38000

18.275846, 103.857033

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอห์น บัปติสตา

วัดบึงกาฬ

ตู้ ปณ.20

อ.บึงกาฬ บึงกาฬ 38000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร

วัดบ้านห้วยเล็บมือ

ตู้ ปณ.5

อ.บึงกาฬ บึงกาฬ 38000

18.310034, 103.908546

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อบัวทอง บุญทอด

วัดนักบุญยอห์น นอยมันส์

วัดบ้านภูสวาท

อ. บุ่งคล้า จ. บึงกาฬ

18.291599, 103.909477

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อบัวทอง บุญทอด

วัดแม่พระราชินีแห่งนิกรเทวดา

วัดบ้านโนนยางคำ

ตู้ ปณ. 5

อ.บึงกาฬ หนองคาย 43140

18.036028, 103.988960

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอห์น บัปติสตา

วัดบ้านโนนสา

อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

วัดบ้านสังคมพัฒนา

ตู้ ปณ. 4

อ.พรเจริญ หนองคาย 43180

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ

วัดบ้านห้วยสะอาด

ตู้ ปณ. 20

อ.บึงกาฬ บึงกาฬ 38000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก

วัดบ้านโนนสว่าง

ตู้ ปณ. 20

อ.บึงกาฬ บึงกาฬ 38000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระเยซูเจ้าชาวนาซารีน

วัดพรเจริญ

ตู้ ปณ.4

อ.พรเจริญ หนองคาย 43180

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระวรกายพระคริสตเจ้า

วัดบ้านท่าสังคม

ตู้ ปณ. 10 ปณจ.ปากคาด

อ.ปากคาด หนองคาย 43190

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระศรีหฤทัย

วัดโพนพิสัย

ตู้ ปณ. 19

อ.โพนพิสัย หนองคาย 43120

18.019146, 103.084717

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออังเฮล เบเคริล

วัดนักบุญคลารา

วัดปักหมู

ตู้ ปณ. 19

อ.โพนพิสัย หนองคาย 43120

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระรับสาร

วัดโนนสมบูรณ์

ตู้ ปณ. 19

อ.โพนพิสัย หนองคาย 43120

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระศรีชุมพาบาล

วัดบ้านหนองไผ่

ตู้ ปณ. 10 ปณจ.ปากคาด

อ.ปากคาด หนองคาย 43190

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส

วัดนาสิงห์

ตู้ ปณ.10 ปณจ.ปากคาด

อ.ปากคาด หนองคาย 43190

18.187059, 103.217232

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

วัดหนองสองห้อง

ตู้ ปณ. 4

อ.เมือง หนองคาย 43000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก

วัดบ้านโป่งเย็น

ตู้ ปณ.19

อ.โพนพิสัย หนองคาย 43120

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอร์ช

วัดโนนอุดม

ตู้ ปณ. 4

อ.เมือง หนองคาย 43000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดอัครเทวดามีคาแอล

วัดหนองบัวลำภู

168/8 ม.2 ต.หนองบัว

อ.เมือง หนองบัวลำภู 39000

17.187561, 102.432701

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อแอนโทนี่ ดึ๊ก เล่, S.V.D.

วัดสันตะมารีอา

วัดบ้านหาญใจ

ตู้ ปณ. 103

อ.เมือง อุดรธานี 41002

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยากอบ

วัดบ้านดงมะเฟือง

ตู้ ปณ. 4

อ.เมือง หนองคาย 43000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญฟรันซีส อัสซีซี

วัดช่อมะกอก

ตู้ ปณ. 4

อ.พระเจริญ หนองคาย 43180

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญไอรีน

วัดหนองแสง

ตู้ ปณ. 61

อ.เมือง หนองคาย 43000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเยราร์ด

วัดขอนแก่น

182/1 ถ.ชะตาผดุง

อ.เมือง ขอนแก่น 40000

16.427719, 102.850899

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 07.30 น.,17.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อพล เนตรธรรม, C.Ss.R.

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด

วัดบ้านไผ่

641/5 ถ.เจนจบทิศ

อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

16.066202, 102.731804

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อประสิทธิ์ ไกรโหล

วัดแม่พระฟาติมา

วัดเมืองพล

150/3 ถ.พลรัตน์

อ.พล ขอนแก่น 40120

15.809277, 102.598289

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อประสิทธิ์ ไกรโหล

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

วัดบ้านนัอยสามเหลี่ยม

ตู้ ปณ.24

อ.เมือง ขอนแก่น 40000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระเยซูทรงคืนพระชนม์

วัดบ้านโนนสมบูรณ์

ตู้ ปณ.24

อ.เมือง ขอนแก่น 40000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระจิตเจ้า

วัดบ้านห้วยหินลาด

หมู่ที่ 4 บ.ห้วยหินลาด ต.ม่วงหวาน

อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310

16.634106, 102.798706

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อโกวิทย์ เจริญพงศ์

วัดนักบุญลูเซีย

วัดนิคมน้ำพอง

ตู้ ปณ. 24

อ.เมือง ขอนแก่น 40000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญทั้งหลาย

วัดบ้านม่วงใหญ่

ตู้ ปณ. 20 ปท.เทพารักษ์

อ.เมือง ขอนแก่น 40001

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระคริสตประจักษ์

วัดบ้านชาด

ตู้ ปณ.20 ปท.เทพารักา

อ.เมือง ขอนแก่น 40001

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยากอบ อัครสาวก

วัดบ้านวังขอนแดง

ตู้ ปณ. 40

อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40130

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเคลเมนต์

วัดชุมแพ

ตู้ ปณ.40

องชุมแพ ขอนแก่น 40130

16.541662, 102.101631

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

วัดเลย

ตู้ ปณ. 15

อ.เมือง เลย 42000

17.485971, 101.721382

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดอัครเทวดาราฟาแอล

วัดท่าบ่ม

ตู้ ปณ.12

อ.เมือง เลย 42000

17.778929, 101.777893

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดมารีย์นำไมตรี

วัดเชียงคาน

ตู้ ปณ.15

อ.เชียงคาน เลย 42110

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดเซนต์ไมเกิ้ล

วัดบ้านนาพระ

หมู่ 4 ต.บ้านเหล่า

อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

,

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน