อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี

-

333 ถ.ตลาดใหม่

อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

9.149519, 99.334366

มิสซาวันอาทิตย์ : 7.00 น., 9.00 น. วันเสาร์ 19.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อยุทธการ ยนปลัดยศ

วัดอัครเทวดามีคาแอล

วัดสมหวัง

หมู่บ้านสมหวัง ติดต่อที่บ้านชุมพาบาล

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

9.068103, 99.311935

มิสซาวันอาทิตย์ : 6.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

วัดพนม

75 หมู่ 3 ต.คลองชะอุ่ม

อ.พนม สุราษฎร์ธานี 84250

8.750962, 98.799042

มิสซาวันอาทิตย์ : 7.00 น. 9.00 น.ที่อาราม

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเทรื่ ตาไปย์

วัดนักบุญอันนา

วัดเกาะสมุย

ตู้ ปณ. 14 86 หมู่ 3 ต.อ่างทอง

อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140

9.541027, 99.936745

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 08.30 น. วัดเฉวง 10.30(eng) GPS: 9.528878, 100.044891

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออำนวย ฤทัยคงถาวร

วัดนักบุญเทเรซา

วัดหัวหิน

240 ถ. เพชรเกษม

อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

12.561092, 99.958588

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 7:00 น., 9:00 น., 10:30น. Eng วันเสาร์ เวลา 18.20 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อยอห์น ตามาโย

วัดพระวิสุทธิวงศ์

วัดปราณบุรี

ติดต่อวัดหัวหิน

12.385130, 99.904846

มิสซาวันอาทิตย์ : 9:00 น. ป่าละอู 12:00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออภิรักษ์ ทับปิง

วัดแม่พระฟาติมา

วัดบ้านแสงอรุณ

ตู้ ปณ. 5

อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130

11.573271, 99.643410

มิสซาวันอาทิตย์ : 6:30 น. 10:30 น. (อารามชีลับ) วันเสาร์ 19:30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง

วัดบุญราศีไมเกิ้ลรัว

วัดทับสะแก

ติดต่อวัดบ้านแสงอรุณ

11.500726, 99.606926

มิสซาวันอาทิตย์ : 9:00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง

วัดนักบุญฟรังซิสเดอซาส์ล

วัดวังน้ำเขียว

ติดต่อวัดบ้านแสงอรุณ

อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

11.312544, 99.394600

มิสซาวันอาทิตย์ : 14:00 น. สลับกับวัดเกาะยายฉิม

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง

วัดนักบุญยอห์น บอสโก

วัดเกาะยายฉิม

ติดต่อวัดบ้านแสงอรุณ

11.273695, 99.439034

มิสซาวันอาทิตย์ : 14.00น.สลับกับวัดวังน้ำเขียว

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง

วัดแม่พระสายประคำ

วัดประจวบ

36 ถ.พิทักษ์ชาติ

อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000

11.812065, 99.795425

มิสซาวันอาทิตย์ : 10:00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อฤกษ์ชัย ถานุพันธ์

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ

วัดชุมพร

253 หมู่ 9 ต.ตากแดด

อ.เมือง ชุมพร 86000

10.487981, 99.176529

มิสซาวันอาทิตย์ : 9:00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวิโรจน์ เลิศทนงศักดิ์

วัดนักบุญอันตน

วัดท่าแซะ

ติดต่อวัดชุมพร

10.723360, 99.206367

มิสซาวันอาทิตย์ : 11:00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวิโรจน์ เลิศทนงศักดิ์

วัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี

วัดเขาพ่อตา

ติดต่อวัดชุมพร

10.828703, 99.243370

มิสซาวันอาทิตย์ : 14:00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวิโรจน์ เลิศทนงศักดิ์

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดถ้ำสิงห์

หมู่ 1 ต.ถ้ำสิงห์

อ.เมือง ชุมพร 86100

10.431275, 99.059845

มิสซาวันอาทิตย์ : 8:30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อประเสริฐ สมงาม

วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า

วัดระนอง

ตู้ ปณ. 1

อ.เมือง ระนอง 85110

9.960395, 98.628120

มิสซาวันอาทิตย์ : 9:00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวิเชียร ระดมกิจ

วัดแม่พระแห่งพระหรรษทาน

วัดปากจั่น

ตู ปณ. 18

อ.กระบุรี ระนอง 85000

10.565746, 98.868950

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวรัญญู เหล่าบุญมา

วัดนักบุญกาสปาร์ เบอโทนี

วัดลำเลียง

หมู่ 7 ถ.ลำเลียง-บ้านสองแพรก (ห้วยยายชี) ตู้ ป.ณ.18

อ.กระบุรี ระนอง 85000

10.290183, 98.820541

มิสซาวันอาทิตย์ : 16.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวรัญญู เหล่าบุญมา

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วัดตรัง

49 ถ.เจิมปัญญา

อ.เมือง ตรัง 92000

7.558187, 99.617256

มิสซาวันอาทิตย์ : 09.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสิทธิชัย เพ็ญคำ

วัดพระราชินีแห่งสันติภาพ

วัดพัทลุง

โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม

159 หมู่ 2 ต.มิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง

7.612469, 100.062057

มิสซาวันอาทิตย์ : 17.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสิทธิชัย เพ็ญคำ

วัดแม่พระมารดาพระศาสนจักร

วัดนครศร๊

48/2 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ

อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000

8.431399, 99.950768

มิสซาวันอาทิตย์ : 09.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อมีคาแอล อดุลย์เกษม

วัดนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

วัดร่อนพิบูลย์

อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

8.152251, 99.830704

มิสซาวันอาทิตย์ : 7:00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเรนโซ รอสสิโญโล

วัดนักบุญวินเซนเดอปอล

วัดพุดหง

ต. ปณ. 14

อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

8.232225, 99.877251

มิสซาวันอาทิตย์ : 10:45 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเรนโซ รอสสิโญโล

วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด

วัดหาดใหญ่, วัดแสงทอง

145 ถ.ธรรมนูญวิถี

อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

7.005008, 100.475815

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 7:00, 9:00,17:30

เจ้าอาวาส : คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่

วัดพระมารดาพระเจ้า

วัดทับโกบ

ติดต่อวัดหาดใหญ่

6.642099, 100.360146

มิสซาวันอาทิตย์ : 14:30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่

วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า

วัดทุ่งลุง

ติดต่อวัดหาดใหญ่

6.855333, 100.470276

มิสซาวันอาทิตย์ : 10:30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

วัดภูเก็ต

ตู้ ปณ.35

อ.เมือง ภูเก็ต 83000

7.879024, 98.389069

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 8:30, อังกฤษ 10:30

เจ้าอาวาส : คุณพ่อกฤตภาส จูมจันทร์

วัดน้อยพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

--

66/15 ซ.เก็บทรัพย์ ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง

อ.กระทู้ ภูเก็ต 83150

7.889503, 98.294685

มิสซาวันอาทิตย์ : 6:30 น. 15:00 น.(eng) 18:30 น. (Italian)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเฟอร์ดินัลโด รอนโคนี

วัดนักบุญแอนดรูว์

วัดยะลา

ตู้ ปณ. 23

อ.เมือง ยะลา 95000

6.551897, 101.294357

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.30 น. , 19.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ

วัดพระคริสตประจักษ์

วัดนราธิวาส

22 ถนนสมัยอาณา

6.411045, 101.805740

มิสซาวันอาทิตย์ : 11:00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ

วัดนักบุญออกุสติน

วัดสุคีริน

ติดต่อวัดยะลา

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ : ทุกเสาร์สุดท้ายเของเดือน เวลา 10.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ

วัดอัครเทวดาคาเบรียล

วัดปัตตานี

ติดต่อวัดยะลา

อ.เมือง ปัตตานี

6.857202, 101.231293

มิสซาวันอาทิตย์ : 11.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ

วัดนักบุญลูกา

วัดรือเสาะ

ติดต่อวัดยะลา

อ.รือเสาะ นราธิวาส

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ : เสาร์ที่ 1 และเสาร์ที่ 3 เวลา 12:00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ

วัดนักบุญมอนิกา

วัดสุไหงโกลก

ติดต่อวัดยะลา

อ.สุไหงโกลก นราธิวาส

6.008721, 101.963943

มิสซาวันอาทิตย์ : เสาร์สุดท้าย เวลา 13:00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ

วัดนักบุญเปโตร

วัดเบตง

2 ถ.ภมรสิงห์

อ.เบตง ยะลา 95110

5.774819, 101.069626

มิสซาวันอาทิตย์ : 08.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อ ยอห์น จาตุรงณ์ สาระคุณ

วัดนักบุญมาร์ติน เดอ ตูร์

วัดพังงา

19/1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง

อ.เมือง พังงา 82000

8.443290, 98.522415

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 09.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อภัทรพล โสภณเขม

วัดนักบุญอักแนส

วัดกระบี่

83 หมู่ 4 หมู่บ้านนาตีน ต.อ่าวนาง

อ.เมือง กระบี่ 81000

8.055050, 98.804070

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อนิรันดร์ ศิลามงคล

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน

วัดตะกั่วป่า

3/7 ม.7 บางสัก ต.บางม่วง

อ.ตะกั่วป่า พังงา 82190

8.794078, 98.270302

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด

วัดนักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร

วัดสงขลา

ติดต่อวัดหาดใหญ่

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอแซฟ เชิงทะเล

วัดเชิงทะเล

48/212 ม.4 ซอยป่าสัก 8 ต.เชิงทะเล

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

7.879414, 98.292015

มิสซาวันอาทิตย์ : 9:00 น. 11:00 น. วันเสาร์ 18:30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อภาคภูมิ วรพรทัศนา

วัดพระจิตเจ้า

วัดห้วยยอด

ติดต่อวัดตรัง

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

วัดเฉวง

ตำบล บ่อผุด

อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320

9.528582, 100.044479

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :