อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

วัดบางนกแขวก

ต.บางนกแขวก

อ.บางคนที สมุทรสงคราม 75120

13.495122, 99.923698

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 6:30, 9:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก

รองอาสนวิหารนักบุญยอห์นบอสโก

วัดราชบุรี

80 ถ.คทาธร

อ.เมือง ราชบุรี 70000

13.534194, 99.817322

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 6:30,9:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อนิรุต กิจเต่ง

วัดพระหฤทัย

วัดเพลง

ต.วัดเพลง

อ.วัดเพลง ราชบุรี 70170

13.457901, 99.887344

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 6:30, 9:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุรพล นันทพรพิสุทธิ์

วัดนักบุญอันตน

วัดโคกมดตะนอย

1 หมู่ 6 ต.แพงพวย

อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130

13.591078, 99.939568

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 6:30, 9:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสกล ปันฉาย

วัดแม่พระสายประคำ

วัดหลักห้า

ต.ประสาทสิทธิ์

อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130

13.552978, 100.033859

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 9.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อรุ่งเรือง สารสุข

วัดนักบุญกาเยตาโน

วัดบางน้อย

ติดต่อวัดบางนกแขวก

13.486511, 99.965652

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระสุทธิวงศ์

วัดแพรกหนามแดง

ติดต่อวัดเพลง

13.334918, 99.900276

มิสซาวันอาทิตย์ : 14:00

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยาโกเบ

วัดแม่กลอง

ต.แม่กลอง

อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000

13.386118, 99.986183

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 7:00,19:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อประสงค์ ยนปลัดยศ

วัดอัครเทวดามีคาแอล

วัดดอนกระเบื้อง

ต.ดอนกระเบื้อง

อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

13.765621, 99.907074

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 7:00, 9:30

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ

วัดนักบุญฟาบีอาโน

วัดห้วยลึก

ติดต่อวัดดอนกระเบื้อง

อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

13.778799, 99.879860

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 19:30

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเจษฎา บุญรติวงศ์

วัดนักบุญมาร์คารีตา

วัดบางตาล

ต.หนองกบ

อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

13.819870, 99.962219

มิสซาวันอาทิตย์ : 7:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อรัตนศักดิ์ กิจสกุล

วัดนักบุญโยเซฟ

วัดบ้านโป่ง

ตู้ ปณ. 24

อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

13.812114, 99.877258

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 7:00, 9:00, 19:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน

วัดนักบุญเบเนดิกโต

วัดโป่งยอ

ติดต่อวัดบ้านโป่ง

13.833290, 99.678085

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน

วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร

วัดลูกแก

ตู้ ปณ 12 ต.ท่าผา

อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

13.867435, 99.824104

มิสซาวันอาทิตย์ : 8:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อธาดา พลอยจินดา

วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

วัดท่าเรือ

ถ.แสงชูโต

อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120

13.959634, 99.757111

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.30 (ไทย)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อมงคล จันทรสุขสันต์

วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู

วัดห้วยกระบอก

ต.กรับใหญ่

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190

13.946110, 99.880013

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 7.00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเจษฎา บุญรติวงศ์

วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง

วัดท่าหว้า

ต.ท่าไม้

อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120

13.894052, 99.793121

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 07.15

เจ้าอาวาส : คุณพ่อรัตนศักดิ์ กิจสกุล

วัดแม่พระมหาทุกข์

วัดท่าม่วง

558 หมู่ 2 ต.ท่าม่วง

อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

13.968257, 99.636696

มิสซาวันอาทิตย์ : 10:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อกันตภณ ดำรงศักดิ์

วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก

วัดกาญจนบุรี

ติดต่อโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

14.031508, 99.524307

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 9:30

เจ้าอาวาส : คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ

วัดน้อยนักบุญอันนา

ติดต่อโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

14.028891, 99.570953

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ

วัดนักบุญลูกา

วัดหนองนางแพรว

หมุ่ 9 ถ.ประชาน้อมเกล้า

อ.จอมบึง ราชบุรี 70150

13.584510, 99.633797

มิสซาวันอาทิตย์ : 7:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวัชระ พฤกษาโรจนกุล

วัดแม่พระนิจจานุเคระห์

วัดทุ่งเขาหลวง

103 หมู่ 11 ต.จอมบึง

อ.จอมบึง ราชบุรี 70150

13.689010, 99.564888

มิสซาวันอาทิตย์ : 7:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อปรีชา พลอยจินดา

วัดนักบุญอักแนส

วัดชัฏป่าหวาย

16 หมู่ 8 ต.ท่าเคย

อ.สวนผึ้ง ราชบุรี 70180

13.508528, 99.465500

มิสซาวันอาทิตย์ : 7:30

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

วัดใน

ติดต่อวัดบางนกแขวก

13.473940, 99.909531

มิสซาวันอาทิตย์ : 10:30

เจ้าอาวาส : คุุณพ่อสมควร หมายแม้น

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วัดพุถ่อง

ตู้ ป.ณ.6 ปท.ทองผาภูมิ

อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180

14.570020, 98.721039

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวิชาญ กิจเจริญ

ศูนย์ภาวนาทาบอ

14.409492, 99.087769

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี

วัดหาดแตง

8 ม.1 ต.แม่กระบุง

อ.ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 71250

14.502643, 99.011055

มิสซาวันอาทิตย์ : 11:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออันตน

วัดพระเมตตา

วัดไทรงาม

89 ม.2 ต.ยางหัก

อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140

13.237761, 99.611313

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.00 น.ไทย

เจ้าอาวาส : คุณพ่อบุญส่ง หงษ์ทอง

วัดนักบุญเวนันซีโอ

วัดเพชรบุรี

148 หมู่ 3 ถ.เพชรบุรี-บางจาน ต.ช่องสะแก

อ.เมือง เพชรบุรี 76000

13.109231, 99.963005

มิสซาวันอาทิตย์ : 9:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อกฤติเดช รุจิรัตน์

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ

วัดโพธาราม

ติดต่อ วัดดอนกระเบื้อง

อ.เมือง ราชบุรี 70000

13.692669, 99.861298

มิสซาวันอาทิตย์ : วันเสาร์ 19:00 น. แทนวันอาทิตย์

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสิทธิพล พานิชอุดม

วัดแม่พระฟาติมา

วัดห้วยคลุม

อ.จอมบึง

จ.ราชบุรี

13.607072, 99.297531

มิสซาวันอาทิตย์ : 9:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุเทพ ภูผา

วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก

วัดเขาพระ

ติดต่อวัดบ้านโป่ง

13.867984, 99.734787

มิสซาวันอาทิตย์ : 16:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน

วัดนักบุญอังเยลา

วัดซอนต้า

190 ม. 4 ต.รางบัว

อ.จอมบึง ราชบุรี 70150

13.519739, 99.527008

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.00น. ไทย

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวัชระ พฤกษาโรจนกุล