อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์

วัดนักบุญอันนา

95 ถ.สวรรค์วิถี ซ.เทวาวิถี

อ.เมือง นครสวรรค์ 60000

15.693818, 100.120331

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 08.30 น.

เจ้าอาวาส :

วัดอัครเทวดาคาเบรียล

วัดสันติสุข

100 หมู่ 9 ต.น้ำร้อน

อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130

15.683091, 101.224770

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระรับสาร

วัดตาคลี

639 ถ.พหลโยธิน

อ.ตาคลี นครสวรรค์ 60140

15.259871, 100.323898

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปโตร

วัดท่าซุง

ต.ท่าซุง

อ.เมือง อุทัยธานี 61000

15.311484, 100.071953

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระนามกรเยซู

วัดบ้านแป้ง

83/2 หมู่ 3 ต.โรงช้าง

อ.พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120

14.800472, 100.440369

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญลูกา

วัดบางขาม

97 หมู่ 9 ต.บางพึ่ง

อ.บ้านหมี่ ลพบุรี 15180

14.970427, 100.475250

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อมีคาแอล พิทักษ์ ศิลาโคตร

วัดนักบุญมีคาแอล

วัดลพบุรี

84/8 ถ.นเรศวร สี่แยกเอราวัณ

อ.เมือง ลพบุรี 15000

14.807097, 100.653183

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระเมืองลูร์ด

วัดสระบุรี

68/6 ซ. 4 ถ.เทศบาล 8 ต.ปากเพียว

อ.เมือง สระบุรี 18000

14.525770, 100.920830

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปาโล

วัดหัวดง

4/1 หมู่ 3 ต.วัดไทรย์

อ.เมือง นครสวรรค์ 60000

15.877083, 100.052734

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดคาทอลิกลำนารายณ์

วัดลำนารายณ์

ถ.ทางหลวง หมายเลขที่ 21 หมู่ 4 ต.ห้วยหิน

อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 15130

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วัดตาก

3/1 ต.ระแหง ถ.พหลโยธิน

อ.เมือง ตาก 63000

16.874987, 99.131676

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญนิโคลาส

วัดพิษณุโลก

228 ถ.วิสุทธิกษัตริย์

อ.เมือง พิษณุโลก 65000

16.813681, 100.267448

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า

วัดสวรรคโลก

60 ถ.เทศบาลดำริ 4

อ.สวรรคโลก สุโขทัย 64110

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญอันตน

วัดบ้านลานกระบือ

158/5 หมู่ 4 ต.ตลิ่งชัน

อ.บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระลูกประคำ

วัดอุตรดิตถ์

71 หมู่ 1 ถ.ศรีชาววัง ต.บ้านเกาะ

อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000

17.602177, 100.086082

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระเมืองลูร์ด

วัดเพชรบูรณ์

217 ถ.สามัคคีชัย

อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000

16.428122, 101.153122

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนายชุมพาบาลที่ดี

วัดหล่มสัก

73/11 ถ.วจี 13 ซ.ปฏิภาค

อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปาโล

วัดพนานิคม

ติดต่อวัดเพชรบูรณ์

16.329672, 101.081009

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปโตร

วัดห้วยสวิง

ติดต่อวัดหล่มสัก

16.591459, 101.253494

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดห้วยใหญ่

ติดต่อวัดเพชรบูรณ์

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยวง บัปติสตา

วัดช้างตะลูด

ติดต่อวัดหล่มสัก

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์

วัดบ้านเข็กน้อย

99 หมู่ 8 ต.เข็กน้อย

อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280

16.815823, 100.970711

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อประเสริฐ สิทธิ

วัดคาทอลิก ขุนน้ำคับ

วัดขุนน้ำคับ

ติดต่อวัดเข็กน้อย

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดคาทอลิก ห้วยทราย

วัดห้วยทราย

ติดต่อวัดเข็กน้อย

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระคริสตสมภพ

วัดกำแพงเพชร

194/2 หมู่ 3 ต.นครชุม

อ.เมือง กำแพงเพชร 62000

16.474564, 99.506073

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

วัดบ้านเย้าเขาน้อย

ตู้ ปณ 8 ต.คลองลานพัฒนา

อ.คลองลาน กำแพงเพชร 62180

16.113031, 99.317200

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

วัดแม่พืช

ติดต่อวัดบ้านเย้า

16.049351, 99.295898

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดพิจิตร

79 หมู่ 8 ต.ท่าหลวง

อ.เมือง พิจิตร 66000

16.429922, 100.359604

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญมาร์โก

วัดเก้าเจริญพร

16/1 หมู่ 8 ต.ประชาสุขสันต์

อ.ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเทเรซา

วัดแม่สอด

273 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด

อ.แม่สอด ตาก 63110

16.698509, 98.532791

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดมารดาแห่งสันติภาพ

วัดแม่เวย์

92 หมู่ 9 ต.ท่าสองยาง

อ.ท่าสองยาง ตาก 63150

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดมรณสักขีไทย

วัดอูปูโกล

ติดต่อ ตู้ ปณ 2

อ.แม่สอด ตาก 63110

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดปอลมิกิ

วัดแม่สะเปา

ติดต่อ ตู้ ปณ.2

อ.แม่สอด ตาก 63110

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดมหากางเขน

วัดแม่โพธิ์

ติดต่อ ตู้ ปณ. 2

อ.แม่สอด ตาก 63110

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดพอบล้าคี

ติดต่อ ตู้ ปณ. 2

อ.แม่สอด ตาก 63110

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระเมตตา

วัดปะน้อยปู

ติดต่อ ตู้ ปณ. 2

อ.แม่สอด ตาก 63110

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระผู้มีบุญ

วัดห้วยนกกก

ติดต่อ ตู้ ปณ. 2

อ.แม่สอด ตาก 63110

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดศูนย์คาทอลิก ฟรังซิส อัสซีซี

วัดท่าสองยาง

92 หมู่ 9 ต.ท่าสองยาง

อ.ท่าสองยาง ตาก 63150

17.561346, 97.916054

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระมารดา

วัดช่องแคบ

1/7 ต.พบพระ

อ.พบพระ ตาก 63160

16.504276, 98.647926

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระเมืองลูร์ด

วัดห้วยน้ำหนัก

ติดต่อ ตู้ ปณ.2

อ.แม่สอด ตาก 63110

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปโตร

วัดบ้านผะเด๊ะ

273 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด

อ.แม่สอด ตาก 63110

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระมหาไถ่

วัดบ้านขุนห้วยแม่สอด

ติดต่อวัดแม่สอด

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระคริสตกษัตริย์

วัดบ้านปูแป้

65 หมู่ 3 ต.พะวอ

อ.แม่สอด ตาก 63110

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปาโล

วัดบ้านสามหมื่นทุ่ง

ติดต่อวัดบ้านปูแป้

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระลูกประคำ

วัดบ้านไม้ไผ่

ติดต่อวัดบ้านปูแป้

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์

วัดบ้านห้วยไม้ห้าง

ติดต่อวัดบ้านปูแป้

16.875265, 99.131485

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดบ้านห้วยน้ำเย็น

270 หมู่ 4 ต.แม่ระมาด

อ.แม่ระมาด ตาก 63140

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระเมืองลูร์ด

วัดบ้านแม่ท้อ

273 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด

อ.แม่สอด ตาก 63110

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระเมตตา

วัดแม่ระมาด

270 หมู่ 4 ต.แม่ระมาด

อ.แม่ระมาด ตาก 63140

17.001554, 98.525772

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร

วัดอาข่า ก.ม.48

273 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด

อ.แม่สอด ตาก 63110

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระแม่มารีอามารดาคริสตชน

วัดน้อยสิงห์บุรี

อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

14.900226, 100.397720

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :