อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

วัดท่าแร่

ต.ท่าแร่

อ.เมือง สกลนคร 47230

17.254126, 104.184067

มิสซาวันอาทิตย์ : 6.00, 7.30, 10.30, 19.00 อิสาน

เจ้าอาวาส : คุณพ่อทวีชัย ศรีวรกุล

วัดนักบุญกาทารีนา

วัดทุ่งมน

ต.เชียงเครือ

อ.เมือง สกลนคร 47000

17.312063, 104.154335

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู

วัดบ้านวนาสามัคคี

ต.อุ่มจาน

อ.กุสุมาลย์ สกลนคร 47230

17.335238, 104.194862

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอห์น บอสโก

วัดโคกสะอาด

110 หมู่ 4 ต.อุ่มจาน

อ.กุสุมาลย์ สกลนคร 47230

17.344759, 104.113029

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งประเทศไทย

วัดบ้านดอนถ่อน

17.664658, 103.924492

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญมารีอา มักดาเลนา

วัดนาโพธิ์ใหญ่

ต.นาโพธิ์

อ.กุสุมาลย์ สกลนคร 47210

17.327723, 104.293999

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบ็ธ

วัดนาโพธิ์น้อย

ต.นาโพธิ์

อ.กุสุมาลย์ สกลนคร 47210

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี

วัดบ้านกะแต้

ต.นาโพธิ์

อ.กุสุมาลย์ สกลนคร 47210

17.326902, 104.277199

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระถือศีลชำระ

บ้านจันทร์เพ็ญ

ต.จันทร์เพ็ญ

อ.เต่างอย สกลนคร 47260

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดโคกกลาง

หมู่ 6 ต.จันทร์เพ็ญ

อ.เต่างอย สกลนคร 47260

17.422361, 103.825096

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระจิตเจ้า

วัดโนนหัวช้าง

ต.สร้างค้อ

กิ่ง อ.ภูพาน สกลนคร 47180

16.951382, 103.928627

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ

วัดหนองห้าง

100 หมู่ 5 บ้านหนองกะตัน ต.หนองห้าง

อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

16.563194, 104.099037

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระหฤทัย

วัดสกลนคร

ตู้ ปณ. 6

อ.เมือง สกลนคร 47000

17.176525, 104.130806

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด

วัดดงมะไฟ

92 พลสันจร บ้านดงมะไฟ ต.ขมิ้น

อ.เมือง สกลนคร 47220

17.276968, 103.992447

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญปีโอที่ 10

วัดบ้านห้วยทราย

ต.พังขว้าง

อ.เมือง สกลนคร 47000

17.218098, 104.046051

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง

วัดป่าหว้าน

406 ถ.นิตโย ต.เชียงเครือ

อ.เมือง สกลนคร 47000

17.250593, 104.114265

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออดิพงศ์ แสนสุริวาศ์

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

วัดดอนเชียงคูณ

ต.เชียงเครือ

อ.เมือง สกลนคร 47000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดราชินีแห่งสากลโลก

วัดดอนเชียงบาน

ต.เชียงเครือ

อ.เมือง สกลนคร 47000

17.262171, 104.147469

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อประยูร

วัดนักบุญมาร์การีตา อาลาก๊อก

วัดหนองบัวทอง

152 หมู่ 4 ถ.นิตโย ต.ท่าแร่

อ.เมือง สกลนคร 47230

17.260942, 104.209679

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์

วัดจอมแจ้ง

ต.บ้านแป้น

กิ่ง อ.โพนนาแก้ว สกลนคร 47230

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล

วัดสวนป่าพนาวัลย์

บ้านท่าแร่ ต.ท่าแร่

อ.เมือง สกลนคร 47230

17.277880, 104.187920

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระแม่มารีย์

วัดกาฬสินธุ์

ร.ร.วรธรรมพิทยา

อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000

16.440720, 103.519135

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

รองอาสนวิหารนักบุญอันนา

วัดหนองแสง

ต.หนองแสง

อ.เมือง นครพนม 48000

17.420855, 104.775856

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดบ้านคำเถิ้ม

ต.อาจสามารถ

อ.เมือง นครพนม 48000

17.426737, 104.749649

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อศุภวัฒน์ ดอกเกตุ

วัดนักบุญลอเรนซ์

วัดภูคำ

บ้านภูคำ

อ.ศรีสงคราม นครพนม 48150

17.596191, 104.394608

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ

วัดนามน

ต.บ้านผึ้ง

อ.เมือง นครพนม 48000

17.345524, 104.609108

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเทเรซา

วัดโคกก่อง

ต.โพธิ์ตาก

อ.เมือง นครพนม 48000

17.342218, 104.678856

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระแห่งกวาดาลูเป

วัดสุขเจริญ

หมู่ 10 ต.บ้านผึ้ง

อ.เมือง นครพนม 48000

17.361729, 104.601929

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง

วัดกุรุคุ

ต.กุรุคุ

อ.เมือง นครพนม 48000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระชนนีพระเจ้า

วัดบ้านโคกสง่า

ต.กุรุคุ

อ.เมือง นครพนม 48000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญอันดรูว์

วัดหนองแซง

ต.วังตามัว

องเมือง นครพนม 48000

17.287273, 104.493538

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอห์น มารี วีอันเนย์

วัดวังม่วง

ต.โคกสูง

อ.ปลาปาก นครพนม 48160

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปาโล

วัดนกเหาะ

ต.โคกสูง

อ.ปลาปาก นครพนม 48160

17.233959, 104.459213

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล

วัดหนองหญ้าไซ

ต.กุรุคุ

อ.เมือง นครพนม 48000

17.312019, 104.546242

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระวิสุทธิวงศ์

วัดนิรมัย

ต.กุสุมาลย์

อ.กุสุมาลย์ สกลนคร 471210

17.319523, 104.395393

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วัดโชคอำนวย

ต.วังตามัว

อ.เมือง นครพนม 48000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญมีคาแอล

วัดบ้านคำสว่าง

ต.วังตามัว

อ.เมือง นครพนม 48000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญฟรังซิส เดอ ซาล

วัดเชียงยืน

ต.เวินพระบาท

อ.ท่าอุเทน นครพนม 48120

17.525858, 104.695068

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์

วัดปากทวย

ต.เวินพระบาท

อ.ท่าอุเทน นครพนม 48120

17.530870, 104.667847

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปาโล

วัดธาตุพนม

ต.ธาตุพนม

อ.ธาตุพนม นครพนม 48110

16.940529, 104.727303

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี

วัดสองคอน

ต.ป่งขาม

อ.หว้านใหญ่ มุกดาหาร 49150

16.775057, 104.738251

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสมรชัย กระแสสิงห์

วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์

วัดแก่งกะเบา

ต.ป่งขาม

อ.หว้านใหญ่ มุกดาหาร 49150

16.800123, 104.727547

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสมรชัย กระแสสิงห์

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน

วัดนิคมทหารผ่านศึก

ต.ป่งขาม

อ.หว้านใหญ่ มุกดาหาร 49150

16.802565, 104.710915

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสมรชัย กระแสสิงห์

วัดนักบุญเปโตร

วัดมุกดาหาร

774 ถ.สำราญชายโขง นาโปน้อย

อ.เมือง มุกดาหาร 49000

16.553282, 104.729744

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวันทยา ศิริปะกะ

วัดนักบุญอันตน

วัดคำบง

ติดต่อวัดมุกดาหาร

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระคริสตสมภพ

วัดหนองลำดวน

ติดต่อวัดมุกดาหาร

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเอ็ดเวิร์ด

วัดดอนตาล

ติดต่อวัดมุกดาหาร

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์

วัดพรสวรรค์

ต.หนองแวง

อ.บ้านแพง นครพนม 48140

17.773312, 104.211273

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาแบท

วัดบ้านโนนสวาท

ต.หนองซน

อ.นาทม นครพนม 48140

17.840042, 104.163605

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญอันนา

วัดบ้านแพง

อ.บ้านแพง นครพนม 48140

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปโตร

วัดศรีสงคราม

--

อ.ศรีสงคราม นครพนม 48140

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระคริสตราชา

วัดช้างมิ่ง

ต.ช้างมิ่ง

อ.พรรณานิคม สกลนคร 47130

17.357065, 103.788635

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์

วัดบ้านดงคำโพธิ์

ตู้ ปณ. 4

อ.พังโคน สกลนคร 47160

17.283945, 103.721321

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญอันตน

วัดนาทัน

ต.นาใน

อ.พรรณานิคม สกลนคร 47130

17.218731, 103.777679

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระรับสาร

วัดหนองเดิ่น-ดอนขาว

ต.ช้างมิ่ง

อ.พรรณานิคม สกลนคร 47130

17.362123, 103.807060

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระนามเยซู

วัดนาคำ

ต.ช้างมิ่ง

อ.พรรณานิคม สกลนคร 47130

17.332289, 103.813507

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเทเรซา

วัดพังโคน

ต.พังโคน

อ.พังโคน สกลนคร 47160

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน

วัดดอนม่วย

ต.ช้างมิ่ง

อ.พรรณานิคม สกลนคร 47130

17.373781, 103.810410

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปาโล

วัดสว่างแดนดิน

ติดต่อวัดดอนม่วย

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดดอนดู่

ต.ต้นผึ้ง

อ.พังโคน สกลนคร 47160

17.422577, 103.824799

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระคริสตราชา

วัดนาจาร

ต.หนองสนม

อ.วานรนิวาส สกลนคร 47120

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด

วัดบ้านน้ำบุ้น

ต.หนองสนม

อ.วานรนิวาส สกลนคร 47120

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระคริสตประจักษ์

วัดนาบัว

ต.หนองแวง

อ.วานรนิวาส สกลนคร 47120

17.719555, 103.703461

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระนามเยซู

วัดโพนสว่าง

ต.หนองแวง

อ.วานรนิวาส สกลนคร 47120

17.723845, 103.678963

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระมหาการุณย์

วัดบ้านหนองบก

ต.คำตากล้า

อ.คำตากล้า สกลนคร 47250

17.865805, 103.758644

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดอัครเทวดามีคาแอล

วัดห้วยหินลาด

ต.หนองแวง

อ.วานรนิวาส สกลนคร 47120

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดคาทอลิกบ้านหนองแสง

วัดดงอีบ่าง

ต.นาแต้

อ.คำตากล้า สกลนคร 47250

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดดอนทอย

ต.สามัคคีพัฒนา

อ.อากาศอำนวย สกลนคร 47170

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดมาร์ตีทั้งเจ็ดแห่งประเทศไทย

วัดกุดจอก

ต.วาใหญ่

อ.อากาศอำนวย สกลนคร 47170

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระนิรมล

วัดโนนสวรรค์

ต.นาฮี

อ.อากาศอำนวย สกลนคร 47170

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปาโล

วัดดงอีด่อย

ต.แพด

อ.คำตากล้า สกลนคร 47250

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร

ตำบล จันทร์เพ็ญ

อำเภอ เต่างอย สกลนคร 47260

16.975857, 104.169113

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอแซฟ

ต.จันทร์เพ็ญ

อำเภอ เต่างอย สกลนคร 47260

16.946962, 104.173798

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :