อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน

อ.เมือง เชียงใหม่ 50100

18.775173, 99.002998

มิสซาวันอาทิตย์ : 06.00 น.,08.30 น.,18.00 น.(ไทย) 11.00 am.(Eng.)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม

วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร

วัดแม่ริม

124 หมู่ 3 ต.ริมใต้

อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180

18.917637, 98.967392

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร

วัดนักบุญไมเกิล กาลิกอยส์

วัดเชียงดาว

68 ม.8 ต.เชียงดาว

อ.เชียงดาว เชียงใหม่ 50170

19.357498, 98.963776

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา

วัดพระวิสุทธิวงศ์

วัดห้วยบง

55/7 หมู่ 7 ต.ปงตำ

อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

19.759752, 99.116142

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออูโก โดมินี

วัดพระคริสต์แสดงองค์

วัดฝาง

460 ม.2 ถ.โตชนา ต.เวียง

อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110

19.925360, 99.219597

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อมาร์โก ริโบลินี

วัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์

วัดจอมทอง

ตู้.ปณ. 10 82 หมู่ 5 ต.ช่วงเปา

อ.จอมทอง เชียงใหม่ 50160

18.426735, 98.678421

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

วัดแม่ปอน

2 หมู่ 15 ต.บ้านหลวง

ตู้ ปณ. 8 อ.จอมทอง เชียงใหม่ 50160

18.468872, 98.610504

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุธน คีรีวัฒนสกุล

วัดนักบุญปาตริก

วัดแม่แจ่ม

ตู้ ปณ. 4 แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270

18.546547, 98.414879

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อชาคริตแซ่ท้าว

วัดนักบุญเปาโล

วัดห้วยตอง

59 ม.10 ต.แม่วิน

อ.แม่วาง เชียงใหม่ 50360

18.703773, 98.553688

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อไชยยศ เจริญกูล

วัดแม่พระบังเกิด

วัดอมก๋อย

397 หมู่ 1 ต.อมก๋อย

อ.อมก๋อย เชียงใหม่ 50310

17.799770, 98.355408

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุธี เจริญกุล

วัดพระมหาไถ่

วัดศูนย์โม้ง

88 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก

อ.เมือง เชียงใหม่ 50300

18.827438, 98.979271

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.30 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อไวทยากรณ์ สุขสวัสดิ์

วัดแม่พระเมืองลูร์ด

วัดลำปาง

294 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย

อ.เมือง ลำปาง 52100

18.282248, 99.481094

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 09.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อปีแอร์ลุยจี ซีวีเอโร

วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ

วัดแจ้ห่ม

112 หมู่ 10 ต.วิเชดนคร

อ.แจ้ห่ม ลำปาง 52120

18.731550, 99.580620

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.30 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อบรูโน โรสซี

วัดนักบุญเปาโล

วัดแม่สะเรียง

31/2 ถ.เวียงใหม่

อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

18.160059, 97.935379

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อธนัย สุวรรณใจ

วัดนักบุญยอห์นบัปติสตา

วัดแม่โถ

46 หมู่ 3 ต.แม่โถ

อ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120

18.598129, 97.986153

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.30 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเจริญ นันทการ

วัดนักบุญเปโตร

วัดแม่ลาน้อย

66/2 หมู่ 2 บ้านป่าหมาก

อ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120

18.382593, 97.945580

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วัดไม้แงะ (วัดแม่ฮ่องสอน)

119/5 หมู่ 8 บ้านไม้แงะ ต.ปางหมู

อ.เมือง แม่ฮ่งสอน 58000

19.275175, 97.957542

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อหลุยส์ อันโตนีโอ นีเอโต้ อกวาเซีย

วัดแม่พระลูกประคำ

วัดขุนยวม

517 หมู่ 1 ต.ขุนยวม

อ.ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140

18.831074, 97.937569

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อทูน ประภาสสันต์

วัดพระทรงบังเกิด

วัดปาย

12/1 ม.10 บ้านร้องแหย่ง ต.ทุ่งยาว

อ.ปาย แม่ฮ่องสอน 58130

19.303778, 98.355164

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อแสงชัย ไอ่จาง

วัดพระจิตเจ้า

วัดสวนเจ็ดริน

97 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก

อ.เมือง เชียงใหม่ 50300

18.807285, 98.958839

มิสซาวันอาทิตย์ : 7.30 น. (ไทย), 9.30 am (Eng.)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล

วัดนักบุญเซซีลีอา

วัดห้วยต้นนุ่น

98 หมู่ 4 ต.แม่เงา

อ.ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140

18.752466, 97.829788

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อจตุพงษ์ โชคบวรสกุล

วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี

วัดลำพูน

259 หมู่ที่ 3 ต.เวียงยอง

อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

18.579033, 99.016037

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.00, 14.00, 17.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อจูเซปเป แบร์ตี

วัดนักบุญอันตน

ต.บ้านกาด

จ.แม่ฮ่องสอน 58110

18.198629, 97.897026

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเทเรซา

ต.สันติคีรี

อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

18.543629, 97.959900

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญนิโคลาส

ดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

18.542316, 98.520775

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์

วัดป่าฝาง

ตู้ ปณ.4 แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

18.511635, 98.367126

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเอกพล ไชยรา

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์

วัดดินขาว

112 ม.13 บ้านดินขาว ต.ปางหินฝน

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

18.456734, 98.212921

มิสซาวันอาทิตย์ : 09.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อณัฐพงศ์ แดงสวาท

วัดนักบุญเปาโล

วัดนาเกียน

209 หมู่ 18 ต.อมก๋อย

อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

,

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุธี เจริญกุล

วัดนักบุญเยนอเวฟา

วัดนาป่าแป๋

หมู่ 6 บ้านนาป่าแป๋ ต.เสาหิน

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

18.435482, 97.763702

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อคำมา อำไพพิพัฒน์

วัดพระแม่มารีย์

วัดหนองแห้ง

บ้านหนองแห้ง ม.9 ต.เมืองปอน

อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140

18.650887, 97.939072

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสถิต สะอิ

วัดนักบุญเปโตร

วัดขุนแม่ลา

62 หมู่ 1 ต.ขุนแม่ลา

อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

18.497843, 98.003433

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล

วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก

วัดแม่เหาะ

136/10 บ้านแม่เหาะ หมู่ที่ 4 ต.แม่เหาะ

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

18.154446, 98.070702

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวศิน ฌานอรุณ

วัดนักบุญเปโตร

บ้านแพะ

ต.บ้านกาด

อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

18.213333, 97.912796

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :