อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

วัดจันทบุรี

110 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต

อ.เมือง จันทบุรี 22000

12.609187, 102.118568

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 6.00, 8.30,19.00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อประสาร พงษ์ศิริพัฒน์

วัดนักบุญยอห์นอัครธรรมฑูต

วัดมะขาม

110 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต

อ.เมือง จันทบุรี 22000

12.671585, 102.198769

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.30น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อประสาน พงษ์ศิริพัฒน์

วัดพระคริสตราชา

วัดปะตง

110 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต

อ.เมือง จันทบุรี 22000

13.115926, 102.217773

มิสซาวันอาทิตย์ : 14.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อประสาร พงษ์ศิริพัฒน์

วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า

วัดขลุง

231 ถ.เทศบาลสาย 2

อ.ขลุง จันทบุรี 22110

12.448903, 102.221420

มิสซาวันอาทิตย์ : 6.00 น. 8.30 น. 18.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล

วัดแม่พระรับสาร

วัดตราด

38 ซ.ท่าเรือจ้าง 2 ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ

อ.เมือง ตราด 23000

12.251665, 102.526749

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อประสพ เจริญนิตย์

วัดพระราชินีแห่งสากลโลก

วัดน้อยบ่อไร่

38 ซ.ท่าเรือจ้าง 2 ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ

อ.เมือง ตราด 23000

12.252391, 102.527824

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุพจน์ นัมคณิสรณ์

วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร

วัดท่าใหม่

115 ถ.ศรีนวดิษถ์

อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 22120

12.621170, 102.006287

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุรพร สุวิชากร

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วัดท่าศาลา

115 ถ.ศรีนวดิษถ์

อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 22120

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ : 11.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสมศักดิ์ นามกร

วัดแม่พระถวายองค์

วัดมูซู

115 ถ.ศรีนวดิษถ์

อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 22120

12.747153, 102.001671

มิสซาวันอาทิตย์ : 15.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุรพร สุวิชากร

วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร

วัดท่าแฉลบ

101/1 ม.10 ต.บางกะจะ

อ.เมือง จันทบุรี 22000

12.534068, 102.054291

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อไพรัช จักรวาลธนารักษ์

วัดอารักขเทวดา

วัดแหลมประดู่

ม.2 ต.บางกะไชย

อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี 22000

12.520214, 102.061646

มิสซาวันอาทิตย์ : 7.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อไพรัช จักรวาลธนารักษ์

วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ

วัดหัวไผ่

70 หมู่ 1 ต.โคกขี้หนอน

อ.พานทอง ชลบุรี 20160

13.555629, 101.124474

มิสซาวันอาทิตย์ : 6.00 น. 8.30 น. 16.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเศกสม กิจมงคล

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดพนัส

24 ถ.วัดโรมันคาทอลิก

อ.พนัสนิคม ชลบุรี 20140

13.447320, 101.179764

มิสซาวันอาทิตย์ : 6.00 น. 9.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง

วัดเซนต์ปอล

วัดแปดริ้ว

62 หมู่ 9 ต.บางตีนเป็ด

อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

13.684031, 101.089516

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อปรีชา สวัสดี

วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด

วัดบางคล้า

44 ถ.วัฒนปรีดา ต.บางคล้า

อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

13.733873, 101.211166

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.30 (ไทย)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ

วัดนักบุญอันตน

วัดพนมสารคาม

333/3 ม.1 ต.พนมสารคาม

อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

13.746605, 101.344284

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุพจน์ นัมคณิสรณ์

วัดนักบุญอันนา

วัดสระไม้แดง

254 หมู่ 5 ต.คู้ยายหมี

อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

13.617470, 101.488594

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเกียรติศักดิ์ รุ่งเรือง

วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า

วัดศรีราชา

11/2 ถ.สุขุมวิท

อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110

13.177467, 100.932358

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 6.30, 8.30, 19.30

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกุล

วัดพระนามเยซู

วัดชลบุรี

342/2 ถ.เจตจำนง

อ.เมือง ชลบุรี 20000

13.366224, 100.988121

มิสซาวันอาทิตย์ : 7.00 น. 10.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อจิรพันธ์ สุจินานุธรรม

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ

วัดปากน้ำระยอง

23/2 ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน้ำ

อ.เมือง ระยอง 21000

12.658250, 101.271446

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อทวี อานามวัฒน์

วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์

วัดระยอง

131/7 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ

อ.เมือง ระยอง 21000

12.681656, 101.232765

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 8.30 , อังกฤษ 17.00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อทวี อานามวัฒน์

วัดแม่พระลูกประคำ

วัดสัตหีบ

190/6 ม.2

อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180

12.672322, 100.898239

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต

วัดนักบุญนิโคลัส

วัดพัทยา

ถ.สุขุมวิท บางนา -ตราด ก.ม. 144

อ.เมืองพัทยา ชลบุรี 20250

12.934407, 100.900696

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 7.00, 10.00, อังกฤษ 8.30,16.00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์

วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

วัดบางแสน

167 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข

อ.เมือง ชลบุรี 20310

13.286142, 100.926712

มิสซาวันอาทิตย์ : อังกฤษ 09.00น.,ไทย 10.30 น.

เจ้าอาวาส : Fr.Beda Yassao

วัดอัครเทวดามีคาแอล

วัดปราจีน

66 ถ.แก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง

อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000

14.053283, 101.373940

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.30 (ไทย)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อชูชาติ ชุนหกิจ

วัดอารักขเทวดา

โคกวัด

224 หมู่ 2 ต.โคกปีบ

อ.ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25190

13.899684, 101.413353

มิสซาวันอาทิตย์ : 6.00 น. 8.30น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อปรีชา สกุลอ่อน

วัดพระผู้ไถ่

วัดเสาวภา

184 หมู่ 2 ต.องครักษ์

อ.องครักษ์ นครนายก 26120

14.118729, 100.993103

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.00น. ไทย

เจ้าอาวาส : คุณพ่อนภา กู้ชาติ

วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

วัดเตยใหญ่

9 ม.7 ต.บางสมบูรณ์

อ.องครักษ์ นครนายก 26120

14.019281, 101.126785

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.30 (ไทย)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสมนึก ประทุมราช

วัดมารดาพระศาสนจักร

วัดนครนายก

257 ซ.ร่วมพัฒนา

อ.เมือง นครนายก 26000

14.205159, 101.209030

มิสซาวันอาทิตย์ : 7.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์

วัดพระคริสตประจักษ์

วัดบ้านเล่า

ต.ท่าทราย

อ.เมือง นครนายก 26000

14.189606, 101.130020

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์

วัดแม่พระที่พึ่งแห่งคริสตังค์

วัดแหลมโขด

19 หมู่ 9 ต.บ้านพระ

อ.เมือง ปราจีนบุรี 25230

14.096091, 101.356667

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ์

วัดแม่พระลูกประคำ

วัดบ้านสร้าง

วัดคาทอลิกบ้านสร้าง ถ.พนมสารคาม-บ้านสร้าง ก.ม.25

อ.บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150

13.958806, 101.253975

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุรพร สุวิชากร

วัดมารีสมภพ

วัดกบินทร์บุรี

582 ม.17 ถ.ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ต.เมืองเก่า

อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25240

13.981333, 101.762543

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.30 (ไทย)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อชูชาติ ชุนหกิจ

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

วัดสระแก้ว

2 ซอย 3 ถนนเทศบาล 21 ต.สระแก้ว

อ.เมือง สระแก้ว 27000

13.818453, 102.071541

มิสซาวันอาทิตย์ : 7.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล

วัดพระจิตเจ้า

วัดบ้านทัพ

2 ซอย 3 ถนนเทศบาล 21 ต.สระแก้ว

อ.เมือง สระแก้ว 27000

13.747200, 102.144981

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล

วัดนักบุญเบเนดิก

วัดเขาฉกรรจ์

ตู้ ปณ. 66

อ.เมือง สระแก้ว 27000

13.664926, 102.074547

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อพิทักษ์ โยธารักษ์

วัดนักบุญลอเรนซ์

วัดนางาม

383 ม.19 บ้านนางาม ต.ท่ากระดาน

อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160

13.549817, 101.858170

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออันเด ไชยเผือก

วัดนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล

วัดเขาขาด

106 หมู่ 6 ต.แซออร์

อ.วัฒนานคร สระแก้ว 27160

13.941908, 102.537117

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.30 (ไทย)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเกียรติศักดิ์ รุ่งเรือง

วัดราชินีแห่งสันติภาพ

วัดอรัญประเทศ

หมู่ 3 ต.บ้านด่าน

อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 27210

13.733517, 102.517235

มิสซาวันอาทิตย์ : 11.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเกียรติศักดิ์ รุ่งเรือง

วัดน้อยโรงเรียนอัสสัมชัญ

อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110

13.164742, 100.936943

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 06.30 น

เจ้าอาวาส :