อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

วัดเชียงราย

46 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง

อ.เมือง เชียงราย 57000

19.912973, 99.844498

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 09.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อไวทยากรณ์ สุขสวัสดิ์

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

วัดเมืองพาน

22 หมู่ 2 ต.เมืองพาน

อ.พาน เชียงราย 57120

19.561657, 99.742188

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อตุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ

วัดนักบุญเทเรซา

วัดเวียงป่าเป้า

135 หมู่ 13 ต.ป่างิ้ว

อ.เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170

19.309963, 99.516884

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

วัดเชียงคำ

13 ต.หย่วน

อ.เชียงคำ พะเยา 56110

19.527187, 100.310837

มิสซาวันอาทิตย์ : 11.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวีระวิทย์ สาสาย

วัดคาทอลิกพระจิตเจ้า

วัดแม่สรวย

ตู้ ปณ. 11 158 หมู่ 12 บ้านจอมแจ้ง

อ.แม่สรวย เชียงราย 57180

19.659260, 99.539116

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 09.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเมาริซซิโอ อารีออลดี

วัดพระวิสุทธิวงศ์

วัดแม่สาย

107 หมู่ 7 ต.โป่งงาม

อ.แม่สาย เชียงราย 57130

20.318499, 99.880157

มิสซาวันอาทิตย์ : 19.30 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออัลแบร์โต เปนซา

วัดพระตรีเอกภาพเชียงของ

วัดเชียงของ

97/2 บ้านทุ่งพัฒนา ม.13 ต.เวียง

อ.เชียงของ เชียงราย 57140

20.263783, 100.373245

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.30 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์

วัดศูนย์คาทอลิกเวียงแก่น

วัดเวียงแก่น

294 ม.7 ต.ม่วงยาย

อ.เวียงแก่น เชียงราย 57310

20.074865, 100.509529

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ

วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก

วัดพะเยา

201 หมู่ 15 หมู่บ้านเกษตรสุข ต.แม่กา

อ.เมือง พะเยา 56000

19.088614, 99.898743

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออารุณ กะโนะ

วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร

วัดแพร่

131 ถ.ช่อแฮ

อ.เมือง แพร่ 54000

18.136477, 100.152023

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน

วัดนักบุญเทเรซา

วัดน่าน

ตู้ ปณ.26

อ.เมือง น่าน 55000

18.838440, 100.695618

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวรวุฒิ สารพันธ์

วัดแม่พระฟาติมา

วัดเชียงแสน

525 หมู่ 11 หมู่บ้านแม่แอบ

อ.เชียงแสน เชียงราย 57150

20.190941, 100.221695

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม

วัดพระแม่มารี

วัดบ้านแสงไทร

127 ม.9 ต.ขุนควร

อ.ปง พะเยา 56140

19.137157, 100.379440

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม

วัดนักบุญสตีเฟน

วัดแม่จัน

ตู้ ปณ.45 364 ม.7 ต.ป่าตึง

อ.แม่จัน เชียงราย 57110

20.130632, 99.817505

มิสซาวันอาทิตย์ : 8.30 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อบัญชา วงศ์วุฒิพงษ์

วัดพระเมตตา

วัดเชียงแสน

819 ม.2 ต.เวียง

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

20.280731, 100.085152

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อบัญชา วงษ์วุฒิพงษ์

วัดนักบุญคามิลโล

วัดศรีวิเชียร

101 ม.8 ต.ท่าสุด

อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

20.065174, 99.892670

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ รัชนัย อ้อมนอก

วัดพระแม่มารี

วัดปง

บ้านแสงไทร 153 ม.9 ต.ขุนควร

อ.ปง จ.พะเยา 56140

19.138102, 100.381790

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม

วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล

วัดงาว

128/2 ม.3 ต.หลวงใต้

อ.งาว จ.ลำปาง 52110

18.752304, 99.972504

มิสซาวันอาทิตย์ : 9.00 (Thai)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเปียร์ลุยจี ซีวีเอโร