อาสนวิหารอัสสัมชัญ

วัดอัสสัมชัญบางรัก

23 ซอยโอเรียนเต็ล ถ.เจริญกรุง 40

บางรัก กรุงเทพฯ 10500

13.723387, 100.514938

มิสซาวันอาทิตย์ : 7:00, 8:30, 17:00. (ไทย) 10:00 (Eng)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช

วัดแม่พระลูกประคำ

วัดกาลหว่าร์

1318 ซอยวานิช2 ถ.โยธา แขวงตลาดนัอย

สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

13.731220, 100.513603

มิสซาวันอาทิตย์ : 8:00 น., 19:30.น. (ไทย) 10:00 น. (จีน )

เจ้าอาวาส : คุณพ่อดิศักดิ์ กิจบุญชู

วัดเซ็นหลุยส์

วัดเซ็นหลุยส์

215/2 ถ.สาธรใต้ แขวงสาทร

สาธร กรุงเทพฯ 10120

13.719479, 100.523796

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 17:30

เจ้าอาวาส : คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดตรอกจันทน์

1112 ซอยวัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่

บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

13.699549, 100.526756

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 8:30, 10:30, 17:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อศุภศิลป์ สุขสุศิลป์

วัดอัครเทวดาราฟาแอล

วัดปากน้ำ, วัดราฟาแอล

5 ซอย 22 ราฟาแอล 1 ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ

อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

13.584568, 100.593498

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 6:00, 8:30, 19:00 (มีนพวารก่อนมิสซา)

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์

วัดท่าเรือ(คลองเตย)

399 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

13.707254, 100.582718

มิสซาวันอาทิตย์ : 10.00 วันเสาร์ 17.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา

วัดราชินีแห่งสันติสุข

วัดซอย 101

4/1 ซอยปุณณวิถี 27 สุขุมวิท 101 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก

พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

13.693572, 100.616211

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 7:30, 9:00, 11:00, 17:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี

วัดพระกุมารเยซู

วัดกิโลเมตร 8

9/99 หมู่ 13 ซ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 ต.บางแก้ว

อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

13.655141, 100.678024

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 08.30 น.,10.30 น. วันเสาร์ 17.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์

วัดพระมหาไถ่

วัดมหาไถ่

123/19 ซอยร่วมฤดี 5 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

13.734617, 100.548836

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 6:30, 7:30, 12:30. อังกฤษ 8:30, 9:45, 11:00, 17:30.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

วัดคอนเซปชัญ

167 ซอยมิตรคาม ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล

ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

13.776896, 100.503616

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 6:00, 8:30, 17:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วัดสามเสน

94 ซอยมิตรคาม ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล

ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

13.777756, 100.505173

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 6:30, 8:30, 10:00, 16:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสานิจ สถะวีรวงส์

วัดแม่พระฟาติมา

โบสถ์แม่พระ

4080 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงสามเสนใน

พญาไท กรุงเทพฯ 10400

13.759655, 100.555733

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 7:00, 9:00 (มีล่ามภาษามือ), 17:30

เจ้าอาวาส : สมัยคุณพ่อ วิทยา แก้วแหวาน

วัดอัครเทวดามีคาแอล

วัดสะพานใหม่

343/59 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน

บางเขน กรุงเทพฯ 10220

13.893735, 100.604858

มิสซาวันอาทิตย์ : 7.30 , 11.00, 18.00 ไทย

เจ้าอาวาส : คุณพ่อโดเมนิโก โรดีกิเอโร, O.M.I.

วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า

วัดรังสิต

246/22 หมู่ 1 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

13.981568, 100.615044

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 08.30 น. , อังกฤษ 10.45 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อประสาร คูรัตนสุวรรณ

วัดแม่พระมหาการุณย์

วัดเมืองนนท์

69/15 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

13.946433, 100.557228

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 09.00 น.,16.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อ ดาเนียล มาซซ่า

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์

วัดคลองจั่น

49 หมู่ 5 ซอยโอฬาร 2 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

13.790689, 100.639267

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 07.00 น.,09.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ

วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

วัดลาดพร้าว

3 ชอยลาดพร้าว 124 แขวงวังทองหลาง

วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

13.775793, 100.626053

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 08.00 น.,10.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์

วัดเซนต์จอห์น

วัดเซ็นจอห์น

1110 ถ.พหลโยธิน ห้าแยกลาดพร้าว ซอย 2 แขวงลาดยาว

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

13.812499, 100.560532

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 6.30, 8.00, 9.30, 18.00. อังกฤษ 11.00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อธีระ กิจบำรุง

วัดนักบุญมาร์โก

วัดปทุม

47/9 หมู่ 3 ต.บ้านฉาง

เมือง ปทุมธานี 12000

14.011811, 100.515282

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 09.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน (TMS)

วัดซางตาครู้ส

วัดกุฎีจีน

112 ซอยกุฎีจีน ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์

ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

13.738750, 100.494781

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 6.00 น.,08.30 น.19.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวรวุฒิ กิจสกุล

วัดดวงหทัยนิรมลของพระแม่

วัดปากลัด

505 ถ.นครเขื่อนขันธ์ฝั่งซ้าย แขวงตลาด

พระประแดง สมุทรปราการ 10130

13.656079, 100.531036

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 09.00 น.,18.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด

วัดบางสะแก

21/1 วุฒากาศ 37 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ

จอมทอง กรุงเทพฯ 10150

13.707557, 100.471321

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 07.15 น.,09.15 น.,19.15 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล

วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร

วัดบางเชือกหนัง

8 หมู่ 3 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 13 แขวงคลองขวาง

ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

13.734961, 100.429825

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 06.30 น.,08.45 น.,19.00 น. 

เจ้าอาวาส : คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

วัดพระแม่สกลสงเคราะห์

วัดบางบัวทอง

179 หมู่ 5 ถ.เทศบาล 11 ต.โสนลอย

อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110

13.915926, 100.416077

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 07.00 น.,09.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อบัณทิตย์ ประจงกิจ

วัดศีลมหาสนิท

วัดตลิ่งชัน

15/1 หมู่ 10 ซอยเทพประวิทย์ ถ.สวนผัก แขวงตลิ่งชัน

ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

13.796547, 100.451210

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 09.30 น 18.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ

วัดนักบุญหลุยส์มารี

วัดบางแค

30/37 หมู่ 3 หมู่บ้านเศรษฐกิจ ถ.เพชรเกษม แขวงบางไผ่

บางแค กรุงเทพฯ 10160

13.732511, 100.369316

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 6:30, 9:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อประทีป สุทธินาวิน

วัดพระวิสุทธิวงศ์

วัดลำไทร

3 หมู่ 5 คลอง 12 ต.ลำไทร

อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

13.955500, 100.851715

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 07.00 น.,09.30 น.,08.00น. มิสซาที่บ้านผู้สูงอายุ

เจ้าอาวาส : คุณพ่อ สุขุม กิจสงวน

วัดนักบุญเทเรซา

วัดหนองจอก

63 หมู่ 4 ถ.สังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย

หนองจอก กรุงเทพฯ 10530

13.852805, 100.876953

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 09.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์

วัดแม่พระเมืองลูร์ด

วัดหัวตะเข้

389 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

13.725010, 100.793442

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 09.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเอกพร นิตตะโย

วัดเซนต์แอนโทนี่

วัดแปดริ้ว

129 ถ.สรรค์ประศาสน์ ต.หน้าเมือง

อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

13.690525, 101.087814

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 06.00 น.,08.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเปาโล พจนารถ นิรมลทินวงศ์

วัดเซนต์ร็อค

วัดท่าไข่

66/1/1 หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต

อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

13.753079, 101.012444

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 08.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อ พรชัย บรัศวกุล

วัดแม่พระฟาติมา

วัดบางวัว

45 หมู่ 12 ซอยสมัครนรการ ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว

อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180

13.538716, 100.969849

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 10.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อไพริน เกิดสมุทร

วัดนักบุญเปาโล

วัดบ้านนา

303 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา

อ.บ้านนา นครนายก 26110

14.264352, 101.064461

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 9.30

เจ้าอาวาส : คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดหนองรี

129 หมู่ 8 ถ.สุวรรณศร ต.ศรีกะอาง

อ.บ้านนา นครนายก 26110

14.265418, 101.126839

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวิจิตต์ แสงหาญ

วัดนักบุญเปโตร

วัดนครชัยศรี, วัดโรมัน

20 หมู่ 3 ซอยวัดโรมัน ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม

อ.สามพราน นครปฐม 73110

13.718155, 100.232780

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 6:30, 9:30, 19:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง

วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

วัดหมอศรี

2/5 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม

อ.สามพราน นครปฐม 73110

13.717255, 100.262482

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 9.30

เจ้าอาวาส : คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์

วัดพระตรีเอกภาพ

วัดหนองหิน

27 หมู่ 13 ต.โพรงมะเดื่อ

อ.เมือง นครปฐม 73000

13.808488, 100.009689

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 8.30

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุเทพ พงษ์วิรัชไชย

วัดพระคริสตกษัตริย์

วัดนครปฐม

222/4 ถ.ราชดำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์

อ.เมือง นครปฐม 73000

13.820771, 100.053947

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 8.45

เจ้าอาวาส : คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์

วัดนักบุญอันนา

วัดท่าจีน

79 หมู่ 4 ต.บางหญ้าแพรก

อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

13.528640, 100.263000

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 9.00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

วัดนักบุญอันเดร

วัดบางภาษี

1 หมู่ 3 ต.บางภาษี

อ.บางเลน นครปฐม 73130

14.015973, 100.215256

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสมพร เส็งเจริญ

วัดนักบุญมัตธิว

วัดทุ่งลูกนก

ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน

จ.นครปฐม 73140

14.027002, 99.885612

มิสซาวันอาทิตย์ : 15.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสมพร เส็งเจริญ

วัดมารีย์สมภพ

วัดบ้านแพน

10/1 ถ.ธรรมสิทธิ์เสนา ต.เสนา

อ.เสนา อยุธยา 13110

14.330726, 100.401215

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 9:00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ

วัดนักบุญเทเรซา

วัดหน้าโคก

28 หมู่ 5 ต.หน้าโคก

อ.ผักไห่ อยุธยา 13120

14.486216, 100.362839

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุรพันธุ์ ดาวพิเศษ

วัดนักบุญยวงบัปติสตา

วัดเจ้าเจ็ด

5 หมู่ 6 ต.บ้านแถว

อ.เสนา อยุธยา 13110

14.323003, 100.362862

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 06.00, 08.00

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุรนันท์ กวยมงคล

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดอยุธยา, วัดญวน

30 หมู่ 11 ต.สำเภาล่ม

อ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000

14.337907, 100.555717

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 09.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อธีระ กิจบำรุง

วัดพระคริสตประจักษ์

วัดเกาะใหญ่

3 หมู่ 1 ต.ไม้ตรา

อ.บางไทร อยุธยา 13190

14.159360, 100.505615

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 06.30 น.,09.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล

วัดสองพี่น้อง

14 หมู่ 4 ต.ต้นตาล

อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110

14.228133, 100.049583

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 09.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเบเนดิก ถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ

วัดนักบุญลูกา

วัดอู่ทอง

134/1 ม.2 ถ.มาลัยแมน

อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

14.359646, 99.883377

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 09.00 น

เจ้าอาวาส : คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ

วัดนักบุญบาร์โธโลมิว

วัดโคกโคเฒ่า, วัดดอนตาล

200/1 ม. 1 ต.ดอนตาล

อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000

14.495144, 100.191757

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อธนันต์ธง สุขสุทิพย์

วัดนักบุญคลารา

92/2 ม. 3 ต.เขาดิน

อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

14.803593, 100.188057

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อธนันต์ธง สุขสุทิพย์

วัดน้อย อารามพระหฤทัย

วัดคลองเตย

94 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

13.717937, 100.557037

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 07.00 น.,09.00 น.

เจ้าอาวาส : (จิตตาธิการ) คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช

วัดน้อย อารามคาร์แมล

14 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

13.726151, 100.534805

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 07.00 น.,17.00 น. อวยพรศีลมหาสนิท

เจ้าอาวาส : (จิตตาธิการ) คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ

วัดน้อยโรงเรยนเซนต์โยเซฟ คอนแวนต์

7 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

13.726221, 100.534599

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 07.15 น.

เจ้าอาวาส : (จิตตาธิการ) คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม

วัดน้อยโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

75 ม. 4 ซ.แบริ่ง สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ

อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

13.647874, 100.627647

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 06.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

วัดน้อยโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล

วัดพระบิดาเจ้า

80/504 ก.ม. 3 ซ.30 หมู่บ้าทิพวัล 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง

อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

13.629420, 100.602882

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

วัดประจำโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

วัดพระจิตเจ้า

215 ถ.สาธรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120

13.718642, 100.525131

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : (ผู้ดูแล) คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ

วัดประจำโรงเรียนลาซาล

752 ซ.ลาซาล สุขุมวิท 105 แขวงบางนา

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

13.657864, 100.631821

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : (ผู้ดูแล) คุณพ่อวิชา หิรัญญการ

วัดประจำอาคารเซนต์โธมัส

122/10 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

13.692050, 100.538551

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 09.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

วัดประจำโรงเรียนมารีสวรรค์

วัดมารีสวรรค์

18/95 หมู่ 1 ถ.สรงประภา แขวงทุ่งสีกัน

ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

13.926092, 100.589066

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 09.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม

วัดประจำบ้านเซเวียร์

บ้านเซเวียร์

43 ซ.ราชวิถี 12 ถ.พหลโยธิน อนุสาวรีย์ขัยสมรภูมิ แขวงสามเสนใน

พญาไท กรุงเทพฯ 10400

13.766571, 100.538704

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 7:00, 9:00, 17:00

เจ้าอาวาส : (ผู้ดูแล) คุณพ่อพอล พอลล็อค

วัดนักบุญยวงบอสโก

วัดดอนบอสโก

1643/3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

ราชเทวี กรุงเทพฯ 10310

13.749750, 100.560440

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 7:00, 9:00, 18:00. เกาหลี 10:30

เจ้าอาวาส : คุณพ่อแฟรงค์ เดลอเรนซี

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

วัดหัวหมาก

32 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

13.750461, 100.646751

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 09.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อยอห์น ตามาโย

วัดประจำโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

534 ถ.เพลินจิต แขวงสวนลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

13.743528, 100.542648

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : (จิตตาธิการ) คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต

วัดประจำอารามคาร์แมล (สามพราน)

12/17 ม. 4 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม

อ.สามพราน นครปฐม 73110

,

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : (จิตตาภิบาล) คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์

วัดประจำอารามกลาริส กาปูชิน (สามพราน)

25/1 ม.3 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม

อ.สามพราน นครปฐม 73110

13.711602, 100.257393

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : (จิตตาธิการ) คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร

วัดประจำบ้านสามเณรลาลัยนักบุญยอแซฟ

วัดบ้าเณรเล็ก

2 ม. 6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม

อ.สามพราน นครปฐม 73110

13.720222, 100.259460

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อประทีป กีรติพงษ์

วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์

วัดบ้านเซนต์ปอลฯ

44/2 ม.2 ถ.สุวินทวงศ์ ก.ม. 68-69

อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

13.748523, 101.007278

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุนัย สุขชัย

วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี

วัดศูนย์กลางคณะพระมหาไถ่

42 ม. 4 ถ.รามคำแหง 184

มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

13.797431, 100.725449

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเลโอ แทรวิส

วัดแม่พระรับสาสน์

วัดน้อยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก

682 หมู่บ้านเสรี แขวงหัวหมาก

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

13.754968, 100.627609

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 08.30 น., อังกฤษ 10.00 น.

เจ้าอาวาส : (จิตตาธิการ) คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์, บรอ.อำนวย ยุ่นประ

วัดนักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต

วัดน้อยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา

ถ.บางนา-ตราด ก.ม. 26

กิ่ง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

13.612663, 100.836617

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : (จิตตาธิการ) บรอ.อำนวย ยุ่นประสงค์

วัดพระคริสตประจักร

บ้านนา

นครนายก 26110

14.189427, 101.129700

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด

20 หมู่ 3 ซอยวัดโรมัน ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม

อ.สามพราน นครปฐม 73110

13.718327, 100.232079

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 11.00 น

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ

พรอนันต์คอนโด

นวนคร ประตูน้ำพระอินทร์

,

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 13.00 น

เจ้าอาวาส :

วัดน้อยแม่พระนิรมล

รามคำแหง 22

กรุงเทพฯ

13.749632, 100.615639

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 07.00 น

เจ้าอาวาส :

วัดน้อย บ้านพักพระสงฆ์ต่างประเทศ

กรุงเทพฯ

,

มิสซาวันอาทิตย์ : ฝรั่งเศส 07.30 น.,10.30 น.

เจ้าอาวาส :

วัดน้อย หอพักเอาซีลีอุม

สีลม

กรุงเทพฯ

13.725224, 100.537186

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 07.00 น., อิตตาเลี่ยน 10.30 น.

เจ้าอาวาส :

วัดน้อยโรงเรียนวรสารพิทยา

กรุงเทพฯ

13.704157, 100.536156

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 07.00 น.

เจ้าอาวาส :

วัดน้อยครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

วัดน้อยโรงเรียนปัจจทรัพย์

212 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดี-รังสิต

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310

13.797479, 100.573807

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 08.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อบรรจง พานุพันธ์

วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล

80/504 ก.ม.3 ซ. 30 หมู่บ้านทิพวัล 1 ถ. เทพารักษ์ ต. บางเมือง

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

13.629811, 100.603699

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อธนันต์ธง สุขสุทิพย์